Pada kegiatan adat Batak, kita tidak jarang mendengar seseorang Pembicara atau Pemberi Kata Sambutan menggunakan atau menyelipkan Umpama atau Umpasa dalam sambutannya.

Adakalanya penggunaan umpama / umpasa tersebut semata hanya untuk memperindah kata sambutannya, namun tidak jarang juga umpama tersebut digunakan untuk memperkuat sebuah argumentasi tidak saja dalam hal adat, tetapi juga hal – hal lain yang cukup penting.

Sebutlah misalnya umpasa orang tua yang mengatakan ” Mumpat talutuk sega gadu – gadu”. Artinya apabila aturan atau batasan sudah tidak ada maka pelanggaranpun akan terjadi.

Memang sebagian dari umpama / umpasa tersebut ada juga yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi (pollung) namun tidak mutlak akan memenangkan apabila terlibat dalam silang pendapat dalam acara adat.

Menggunakan umpama memang tidak mutlak dalam sebuah perhelatan adat, namun umpama / umpasa tersebut setidaknya akan memberi warna  sehingga terdengar lebih manis dan berbobot, baik dalam suasana suka maupun duka.

Umpama / Umpasa Dalam Rangka Melamar

 1. Bulu na matoras denggan ma i behenon hite
  Angka Naposo naung matoras
  Denggan ma i mardongan saripe
  Maksudnya :
  Orang yang sudah dewasa, seharusnyalah menikah atau dinikahkan.
 2. Timbo bulung botik binot paet,
  Buni pe parsisiraan binoto do assim na
  Maksudnya :
  Kami sudah maklum maksud dan tujuan Anda.
 3. Niluluan tandok hape dapot do parindahanan
  Tuk do nian pamangan mandok
  Alai dang tuk sijamaon ni tangan
  Maksudnya :
  Untuk menyatakan “Ya” atas permintaan mas kawin yang diajukan bagi kami tidak masalah namun uang tersedia tidak mencukupi.

Umpama / Umpasa Dalam Rangka Penyerahan Makanan Adat

 1. Bagot marhalto ni agatan di robean
  Horas ma hamu na manganton
  Tu ganda na antong dihami na mangalean
  Maksudnya :
  Semoga makanan yang kami berikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tulang dan kami beroleh balas dengan berkat yang melimpah dikemudian hari.
 2. Otik sibutong-butong godang si pirni tondi
  Otik sosadia sipanganon on asa
  Pamurnas ma tu daging saudara tu bohi
  Palomak imbulu paniang holi-holi
  Maksudnya :
  Kiranya makanan yang kami berikan menguatkan, kekuatan baru bagi tulang sekaligus menyegarkan serta memperlincah badan.
 3. Sititi ma sihompa golang-golang pangarahutna
  Otik so sadia sipanganon na hupatupa hami
  Ba sai godang ma pinasuna
  Maksudnya :
  Meskipun makanan yang kami berikan tidak seberapa, namun hendaknyalah ini menjadi berkat bagi kita semua.
 4. Bulung ni dapdap langkop
  Ba i na adong  i ma ta parhajop
  Maksudnya :
  Seberapapun makanan yang tersaji disini marilah kita syukuri dan nikmati.

Umpama / Umpasa Dalam Rangka Pembukaan Dialog Adat

 1. Tangan botohon ujung na jari-jari
  Jongjong ahu nuaeng dison parjolo ma marsantabi
  Maksudnya :
  Saya berdiri disini dengan terlebih dahulu memberi hormat dan salam untuk kita semua.
 2. Sai jolo ni nang nang ma asa di nungnung
  Jolo pinangan ma ise asa disungkun
  Maksudnya :
  Marilah kita kita makan dahulu dan berbincangan boleh menyusul.
 3. Sinuan bulu sibahen na las
  Sinuan partuturan sibahen na horas
  Maksudnya :
  Mari kita jalin persaudaraan untuk kesejahteraan kita bersama.
 4. Tep-tep do mula ni gondang serser do mula tortor
  Sise mula ni uhum sungkun mula ni hata
  Sipanganon naung pinasahat mu Amangboru
  Dia ma lak-lak na dia unok na dia hat na aha ma nidokna
  Tangkas ma dipaboa Amangboru
  Maksudnya :
  Layaknya dalam memulai pembicaraan adat akan selalu diawali dengan pertanyaan tentang maksud kedatangan Amangboru membawa makanan. Mohon dijelaskan kepada kami.
 5. Danggur ma danggur barat toho tu toru ni singkoru
  Hata ni sipanganon na binoan mu
  Tangkas ma di paboa Amangboru
  Maksudnya :
  Amangboru membawa makanan untuk kami, maksudnya kira-kira apa mohon dijelaskan.
 6. Sande sige dibingkulan ni sopo
  Patuk do manise molo so tangkas binoto
  Onpe na manise ma hami nuaeng tu hamu Amangboru
  Hata ni sipanganon na pinatupa mu i,
  Dihatahon Amangboru ma.
  Maksudnya :
  Maaf Amangboru, kami mohon kiranya Amangboru menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan makanan yang diberikan kepada kami.
 7. Omputa raja ijolo martungkot siala gundi
  Na denggan pinukka ni na parjolo
  Ido si ihuthonon ni na di pudi
  Maksudnya :
  Hal baik yang sudah dirintis oleh para leluhur hendaknyalah itu diikuti oleh generasi penerus.
 8. Baris-baris ni Gaja dirura pangaloan
  Molo marsuru Raja dai do so oloan
  Ai molo ni oloan ro ma pangomoan
  Molo sonioloanan ro do hamagoan.
  Maksudnya :
  Mentaati titah Raja pasti akan membawa keberuntungan namun melawan atau meremehkan titahnya bisa mengakibatkan kesusahan.
 9. Dangka ni buku duri jait masi jaotan
  Di haroro ni hamu Amangboru nam
  Aha ma na naeng taringotan
  Maksudnya :
  Gerangan apa yang ingin Amangboru bicarakan dengan kami.

Umpama / Umpasa Ketika Membicarakan Mas Kawin / Sinamot

 1. Amporik marlipik onggang marbabang
  Gabe do parsinamot na otik
  Laos gabe do nang parsinamot na godang
  Maksudnya :
  Si pelamar yang hanya punya uang sedikit atau si pelamar yang punya uang banyak sama-sama punya kesempatan untuk berketurunan.
 2. Barita ni lampedang mardangka bulang bira
  Hamoraon ni hamu Amangboru nami tarbarita do ro didia
  Maksudnya :
  Bukan rahasia lagi bahwa kekayaan Amangboru sudah diketahui oleh banyak orang.
 3. Tangkas uju purba tangkasan ma uju angkola
  Tangkas hita maduma tangkasan ma na mamora
  Hata ni sipanganon masak i
  Tangkas ma dipaboa Amangboru
  Maksudnya :
  Mohon dijelaskan lebih rinci lagi maksud dan tujuan kedatangan Amangboru.
 4. Pitu lili nami ai gohan mu ma antong hajut nami
  Uli nipi nami ai gohan mu ma antong hajut nami
  Maksudnya :
  Sungguh indah mimpi kami bahwa Amangboru akan mengisi kantong kami dengan uang.
 5. Aek godang aek laut
  Dos ni roha do sibahen nasaut
  Maksudnya :
  Kesepakatan yang baik akan menyelesaikan masalah dengan baik.
 6. Habang ruba-ruba songgop di bona ni assosoit
  Yanggo tu hula-hula tung tongka so mangholit
  Maksudnya :
  Bahwa kepada hula-hula dan Tulang, kita tidak boleh pelit.
 7. Lata pe na lata duhut duhut do si but-buton
  Hata pe na hata, pandohan ni suhut do tiopon
  Maksudnya :
  Keputusan tertinggi dan terakhir dalam suatu perembukan adat seharusnyalah ditanyakan kepada Hasuhuton (yang punya acara).
 8. Inganan ni puli dihauma silenggam
  Marangkup do nauli mardongan do nadenggan
  Angkup ni parhorasan i Amangboru
  Dia laklakna dia unokna dia ma hatana aha ma ni dokna tangkas ma dihatahon Amangboru
  Maksudnya :
  Yang baik dan yang benar akan selalu beriringan. Apabila rombongan Amangboru datang beriringan kira-kira apa maksud dan tujuannya, mohon dijelaskan.
 9. Bulung siala tu bulung ni pirdot
  Bulung ni motung mardua rupa
  Angka naung hinata sude ma hita marningot sai unang adong hita na lupa
  Maksudnya :
  Apapun yang sudah kita sepakati dalam perundingan adat, kiranya jangan sampai ada yang kelupaan.
 10. Nunga jumpang tali aksa ihot ni ogung oloan,
  Nunga simpul sude angka naung hinata
  Ai denggan do hita masi pa olo-oloan.
  Maksudnya :
  Semoga topik masalah sudah dapat kita selesaikan dengan baik berkat rasa kebersamaan dan saling pengertian.
 11. Napuran sirara uruk na peak di pinggan pasu
  Hupasahat hami tu hamu ulosan
  Debata do ianggo na ma masu-masu
  Maksudnya :
  Kami memberi ulos tanda cinta kasih namun yang akan memberkati adalah Tuhan.

Umpama / Umpasa Untuk Pengantin / Natarpasu-pasu

 1. Diginjang ma arirang ditoru panggonggonan
  Ari mu ma naso jadi sirang
  Tondi mu tontong ma masigonggoman
  Maksudnya :
  Bahwa pernikahan Ananda tidak boleh cerai dan harus senantiasa saling dukung dalam doa.
 2. Binsar mata ni ari poltak mata ni bulan
  Tubuan boru ma hamu na malo mancari
  Tubuan anak na gabe Raja panungkunan
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberi kalian anak perempuan yang pintar cari uang dan beroleh anak laki-laki yang punya hikmat dan bijaksana.
 3. Pege sangkarimpang tu ansimun si sada holbung
  Rap mangangkat ma hamu tu ginjang
  Rap manimbung antong tu toru
  Maksudnya :
  Kapan dan di manapun kalian berada harus selalu sekata dan seiring jalan.
 4. Bintang na rumiris tu ombun na sumorop
  Anak pe antong dihamu riris, boru pe torop
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberi kalian keturunan anak laki dan perempuang yang banyak.
 5. Ansimun panorusi gundur ma pangalambohi
  Songon miak miak ni hata dituturi didampoli
  Asa tubuan anak ma hamu angka na marsahala
  Dohot boru angka nauli
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberi kalian keturunanan anak laki-laki yang penuh wibawa dan anak perempuan yang cantik-cantik.
 6. Eme sitamba tua ma parlinggoman ni si borok
  Tuhanta Debata na martua, luhut ma hita diparorot
  Maksudnya :
  Allah Maha Besar kiranya menyertai kita semua.
 7. Tinaba hau toras bahen tiang di balian
  Na burju marnatoras sai dapotan pasu-pasu do i
  Dapot parsaulian
  Maksudnya :
  Seseorang yang hormat dan sayang pada orang tua akan diberkati Tuhan.
 8. Ansimun ma panorusi hundur ma pangalambohi
  Songon miak-miak ni hata dituturi didampoli
  Tuak ma di abara mu hasahatan ni pasu pasu
  Anak na olu tu jolo na olo ihuton
  Na boi mambahen marsada / sipadao parguluton
  Sahata ma hamu tu dolok sahata tu toruan
  Maksudnya :
  Diberkati Tuhanlah kiranya kalian dengan anak yang baik yang sukanya adalah ingin bersatu, benci pada permusuhan dan suka seiring sejalan dengan saudaranya.
 9. Sinimbur ni pangkat ma sinimbur ni hotang
  Tusi hamu mangalangka
  Disi ma dapotan parsaulian dapotan pansamotan
  Maksudnya :
  Kemanapun Anda melangkah hendaknya beroleh keberuntungan.
 10. Balintang ma pagabe tumundalhon sitadoan
  Arimu ma gabe molo masi paolololoan
  Maksudnya :
  Anda akan sejahtera dan berketurunan yang banyak apabila memiliki sikap saling pengertian dan saling mendukung.

Umpama / Umpasa Memberi Ulos Kepada Paranak (Ulos Pansamot – Pambaribai – Todoan – dan lain-lain)

 1. Mangordang ma di tano tur manerak di hauma saba
  Mangasi ma antong amanta Debata
  Dipartorop ma na toropi, mangarerak ma anak si sada-sada
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan semakin memperbanyak keturunan yang sudah banyak serta menambah anggota keluarga yang sedikit.
 2. Marmutik ma lasiak dompak mata ni ari
  Malo ma ho lae, ito manganju parumaenmi
  Di arian nang di bot niari
  Maksudnya :
  Kiranya sang besan (Eda / Amangbao) tak bosan-bosan mengajari menantu yang baru berkeluarga.
 3. Ramba Naposo na so tubuan lata
  Halak Naposo dope parumaen mi lae, ito
  Na so malo agia aha
  Maksudnya :
  Pengantin baru belum mengetahui banyak tentang seluk-beluk berkeluarga.
 4. Andor hadukka baen togu-togu ni lombu
  Andor hatiti baen togu-togu ni horbo
  Penggeng ma hamu saur matua dihaliangi pahompu
  Sahat tu na marnini sahat tu na marnono
  Maksudnya :
  Kiranya umur besan dipanjangkan hingga punya cicit dan buyut.
 5. Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bontean
  Leleng ma hamu mangolu
  Sahat tu parhorasan sahat tu panggabean
  Maksudnya :
  Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.
 6. Sahat-sahat  ni solu sahat ma tu Tigaras
  Leleng ma hamu mangolu gabe jala horas-horas
  Maksudnya :
  Tuhan memberi usia yang panjang, sehat-sehat dan punya banyak keturunan.
 7. Binanga ni sihombing binongkak di Tarabunga
  Tusanggar ma amporik tu lubang ma satua
  Asa sinur ma na pinahan gabe na ni ula
  Horas pardalan dalan mangomo partiga tiga
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberkati ternakmu jadi banyak, hasil panen yang melimpah, selamat di perjalanan dan beruntung dikala berdagang.
 8. Mangerbang bunga-bunga di na buha siang ari
  Horas ma hamu na marsabutuha
  Lam tu gabe na ma antong angka na marhaha maranggi
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberkati yang kakak beradik dan juga yang bersaudara.
 9. Tubu simartolu didolok panamparan
  Penggeng ma (lae,ito) sahat tu na saur matua
  Dihaliangi angka pomparan
  Maksudnya :
  Tuhan memberkati kalian hingga tua dan dikelilingi keturunan.

Umpama / Umpasa Ucapan Terima Kasih (Pangampu)

 1. Aek marjullak-jullak, marjullak-jullak sian batu
  Jullak-jullak na i antong pamasukon ma tu tabu-tabu
  Hata pasupasuan sian hamu hula-hula nami
  Ampuon nami ma i antong martonga ni jabu
  Maksudnya :
  Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.
 2. Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu bontean
  Leleng ma antong hita mangolu
  Sahat tu parhorasan sahat tu panggabean
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberkati kita, panjang umur, sehat dan banyak keturunan.
 3. Naung sampulu pitu ma juma ni sampulu ualu
  Hata pasu-pasu sian hamu hula-hula
  Boanon nami ma i antong martonga ni jabu
  Maksudnya :
  Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima akan kami bawa ke tengah rumah.
 4. Doding ni dodingkon, doding ni mandalasena
  Pasu-pasu pinasahat mu nai
  Sai unang ma muba sai unang sesa
  Maksudnya :
  Kata-kata berkat (kata-kata Pemberkatan) atau hata pasu-pasu yang sudah kami terima kiranya tetap abadi dan tidak lenyap.
 5. Tuat si puti nangkok sideak
  Ia i na uli ima ta pareak
  Maksudnya :
  Mana yang terbaik itulah yang harus kita upayakan.

Umpama / Umpasa Dalam Suasana Duka Cita

 1. Bagot madungdung tu pilo-pilo rumarajar
  Salpu ma antong sian hamu na lungun sai ro ma na jagar
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.
 2. Tombak ni Simalungun parsobanan ni Simamora
  Salpu ma angka lungun sian hamu, sai ro ma silas ni roha
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan menghapus duka yang ada pada kalian segera digantikan Tuhan dengan sukacita.
 3. Tubu hau parira didolok Simangonding
  Tung boha pe tua ni ama dohot ina
  Tongtong do lungun roha molo dung monding
  Maksudnya :
  Setua apapun ayah dan ibu kita, kalau sudah meninggal tetap akan terasa pilu dihati.
 4. Ramba ni ni Sipoholon marduhut duhut sitata
  Tung boha pe borat ni Sitaonon
  Tongtong do ingkon pujion Tuhanta Debata
  Maksudnya :
  Bagaimanapun duka menerpa kehidupan kita namun kita harus tetap memuji Allah.
 5. Aha simbohan ahado sitapangi
  Aha do hasoan disi ulung balang ari
  Ia disi simbohan disi do sitapangi
  Nang naung ganjang umur na
  Sai tong do naeng marhurang nari
  Tung apala pinatangkas
  Tung godang do na marsiak bagi
  Ai pangidoan i godangan do na mangarsahi
  Maksudnya :
  Bahwa hidup itu tak ada batas kepuasannya meskipun usia tua justru akan menimbulkan banyak masalah.
 6. Hotang binebe andor pinulos pulos
  Unang ho mandele ai godang do tudos-tudos
  Maksudnya :
  Jangan pernah putus asa dan putus harapan karena derita / nasib yang kamu alami juga dialami oleh banyak orang.
 7. Napuran tano tano tu sarindan ni Pinasa
  Anggo daging ni ama / inantaon mulak ma gabe tano
  Jala tondi na i mulak ma tu nampunasa (Allah)
  Maksudnya :
  Jasad orang meninggal akan pulang kembali ke tanah, sedang rohnya akan kembali kepada Allah.
 8. Timbo tiang ni rumah timboan do tiang sopo
  Nungnga tung ganjang umur ni natua-tuaon
  Sai lobi ganjang ma umur ni na poso
  Maksudnya :
  Usia almarhum / almarhumah sudah cukup tua namun biarlah usia yang muda akan lebih panjang dari dia lagi.
 9. Tinapu bulung siarum bahen uram ni pora-pora
  NI hansit i tibu ma malum sai ro ma silas ni roha
  Maksudnya :
  Kesedihan  itu hendaklah segera sirna digantikan oleh sukacita.
 10. Eme sitamba tua parlinggoman ni Siborok
  Ompunta Debata na martua
  Apala luhut ma antong hita diparorot
  Maksudnya :
  Kiranya kuasa Allah Bapa di sorga menaungi dan melindungi kita semua.
 11. Banuarea na godang hatubuan ni tumbur tua
  Angka na metmet tibu ma imbur imbur magodang
  Angka amanta dohot inanta anggiat ma saur matua
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberkati anak kecil menjadi cepat besar dan yang dewasa dipanjangkan umurnya.
 12. Adong aek boluson molo lao tu Sibolga
  Na dokdoki gabe naeng do i parsanon
  Molo adaong dos ni roha
  Maksudnya :
  Betapapun beratnya beban yang akan dipikul akan terasa ringan bila yang bersaudara sehati sepenanggungan atau mau sama-sama memikul beban.
 13. Songon lote andolok na masi jou-jouan
  Molo adong na huranglobi di hamu
  Denggan ma hamu masianju-anjuan
  Molo adong na gale ditonga-tonga mu
  Denggan ma hamu masi urupan
  Maksudnya :
  Kiranya yang bersauudara saling memaafkan, saling menolong.
 14. Habang pidong rande songgop appapaluan
  Manang ise naeng gabe jala mamora
  Di oloi ma partaluan
  Maksudnya :
  Yang bersaudara siapapun dia yang ingin hidup dalam damai sejahtera dan banyak turunan, hendaklah bersedia mengalah pada saudaranya.
 15. Sanggirgir ma ditobing silantom di tapian
  Manang didia pe hamu pomparan ni ama, inangon
  Disi ma hamu gabe horas huhut dapotan parsaulian
  Maksudnya :
  Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kamu sehingga kemanapun kamu pergi selalu beroleh keberuntungan.

Sumber :

 • Napitupulu, P, Edison. 2008. Pedoman Praktis Upacara Adat Batak. Jakarta: Papas Sinar Sinanti

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment